hotlineĐường dây nóng: 0935 854 777

Emailchonggia389@gmail.com

Trang chủ »

Biện pháp chống giả

Cục QLTT Lạng Sơn: Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2021

15/10/2021

Trong 9 tháng năm 2021, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đề ra; quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên đến cán bộ, công chức, người lao động tổ chức thực hiện về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của pháp luật về cán bộ, công chức; các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành; thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tuyệt đối không được tiếp tay, dung túng, bảo kê, bao che cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,... không được lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao để trục lợi.

 Ngay từ đầu năm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-CQLTT ngày 02/02/2021 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Lãnh đạo Cục tập trung tuyên truyền sâu, rộng trong công chức, người lao động về nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, thực hiện công khai, minh bạch về quản lý tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến công tác PCTN trên Trang thông tin điện tử của Cục để toàn thể công chức, người lao động được nghiên cứu, tìm hiểu. Tổ chức 01 Hội nghị công chức; 03 Hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ; 09 cuộc họp giao ban hằng tháng của Cục với hơn 800 lượt người tham gia. 

Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương nơi cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; chú trọng giáo dục, quản lý công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để xảy ra trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng. Tổ chức cho công chức và người lao động trong toàn Cục thực hiện ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm năm 2021.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: 56 lượt người (trong đó: lãnh đạo Phòng, Đội: 14 lượt; công chức: 34 lượt; lái xe: 08 lượt). Việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các Phòng, Đội, không có đơn, thư khiếu nại xảy ra. Việc luân chuyển một số công chức công tác tại các Đội, Trạm liên ngành được thực hiện theo Quy chế làm việc của Cục, của tỉnh. Việc thực hiện quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Hiện nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đối với công chức đúng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thời gian tới, Cục QLTT Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong công chức và người lao động trong toàn Cục. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể công chức, người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa theo quy định của pháp luật.

Một trong những Hội nghị lồng ghép công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

Phòng Thanh tra pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

arrow